MOJE FILMOVÁ KROMĚŘÍŽ 2015 - SOUTĚŽ

Premiéra filmu a vyhlášení výsledků soutěže Kroměříž filmová se uskuteční dne 29. 3. 2016 v Kině Nadsklepí v 18:00, vstupné zdarma.

O soutěži

Cílem je inspirovat filmové nadšence k natočení krátkého videa o Kroměříži. Tématem mohou být nejen krásy a památky města, ale především nevšední pohledy, atmosféra, nápadité nebo vtipné zachycení běžného života, postav či událostí, které v Kroměříži probíhají.

Technické podmínky

Zvukový a obrazový záznam lze pořídit filmovou kamerou, fotoaparátem, mobilem či tabletem. Délka nesmí přesáhnout 10 minut, formát videozáznamu je libovolný. Záznam je třeba nahrát nejpozději do 30. 11. 2015 do tohoto formuláře.

Do soutěže budou zařazeny pouze snímky, které odpovídají zadání vyhlašovatele, a jejichž autoři řádně vyplnili kontaktní formulář. Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídající zadání nebo jsou jinak závadné.

Termíny a způsob hodnocení

Soutěž byla zahájena zveřejněním soutěžních podmínek na webu www.kromeriz.eu a potrvá do 30. listopadu 2015. Hodnocení snímků po uzávěrce provede odborná komise, která vyhodnotí a ocení nejlepší snímky. Všechny soutěžní práce budou rovněž hodnoceny internetovým hlasováním diváků tak, aby mohla být udělena Cena diváka.

Vyhodnocení soutěže

Soubor nejlépe hodnocených soutěžních snímků bude promítnut na slavnostním vyhlášení výsledků a předání cen v Kroměříži současně s premiérou připravovaného filmu o Kroměříži. Pořadatel si vyhrazuje právo použít vítězné snímky jako propagační materiál prezentující město Kroměříž.

Zobrazit kompletní pravidla