KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co dělat

Oblastní charita Kroměříž

Oblastní charita Kroměříž

Co je svépomocná skupina?

Jedná se o jednu z forem velmi účinné psychosociální pomoci - členové si předávají informace, poskytují si emocionální podporu i praktickou pomoc. Hlavním cílem svépomocné skupiny je umožnit lidem, kteří se potýkají s určitými problémy, aby se setkali s ostatními, kteří jsou v podobné situaci. Smyslem svépomocných skupin je především aby si tito lidé mohli vzájemně vyměnit zkušenosti, poznatky a především nalézt podporu a zjistit, že v dané situaci nejsou sami.

Pro koho je ta naše určená?

Pro každého, kdo doma pečuje o blízkého, aniž by záleželo, z jakého důvodu (diagnózy) potřebuje péči. Na svépomocnou skupinu může přijít každý, bez ohledu věku a zda využívá Charitní pečovatelské služby. Účast je bezplatná.

Co v rámci svépomocné skupiny může Charitní pečovatelská služba nabídnout?

Hlavní aktivita a činnost by měla ležet na samotných zúčastněných, měli by být otevření a spolupracující, neměli by mít obavu v bezpečném prostředí přednést svůj problém a vzájemně si poradit, co se v dané situaci osvědčilo.

Díky finanční podpoře z 3. výzvy Blokového grantu – Fondu pro nestátní neziskové organizace, který je realizován v rámci Programu švýcarsko – české spolupráce můžeme v rámci svépomocné skupiny nabídnout:

  • Veškeré potřebné vybavení k nácviku péče o nemocného jako kompenzační, polohovací a cvičební pomůcky; 
  • pouštění instruktážních videí na plátně; 
  • sociální poradenství (dávky a kompenzační pomůcky na které mají nemocné osoby a pečující nárok, jak je vyřídit). 

Kde o ní mohu zjistit informace? 

Informace získáte v kanceláři Charitní pečovatelské služby v sídle Oblastní charity Kroměříž (Ztracená 63, Kroměříž – na konci Ztracené ulice, vedle zámku).


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Ztracená 63/1
Kroměříž

Email: chps.km@seznam.cz