KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět | Co dělat

ZUŠ Kroměříž

ZUŠ Kroměříž

Základní umělecká škola Kroměříž je státní školou, jejím zřizovatelem je Zlínský kraj. Od roku 1988 je umístěna v pěti vzájemně propojených barokních památkově chráněných domech, jež jsou majetkem města Kroměříž.

Čtyři domy byly původně kanovnické, v pátém, největším, byl dvě stě let lichtenštejnský pěvecký chlapecký seminář, v podstatě nejstarší hudební škola ve střední Evropě. Pro účely naší školy byly tyto domy rekonstruovány v letech 1983 - 1988. blízko ZUŠ je Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada - památky, jež jsou zapsány v seznamu UNESCO.

Škola má čtyři obory - hudební, výtvarný, taneční, literárně-dramatický. Kapacita školy je 1520 žáků. Učí zde 75 učitelů. Vyučuje se nejen v hlavní budově ZUŠ Kroměříži, ale žáci mohou navštěvovat výuku i v Chropyni, Morkovicích-Slížanech, ZŠ Litenčice, ZŠ U Sýpek, ZŠ Kostelany a na ZŠ Slovan.

Kanovnické domy

(Tabulka na domě, Jánská ulice č.p. 28-31, text Jindřícha Spáčila)

Patřící kapitule u sv. Mořice, vznikly po roce 1693 na místě drobných řemeslnických domků a staré obecní šatlavy. Jsou to barokní stavby tvořící v Jánské ulici velmi působivý celek. Stavby jsou připisovány biskupskému architektovi Giovannu Pietru Tencallovi z Bissone u Lugana, obnoviteli kroměřížského zámku po zkažení města švédy.

Domy patří k nejhodnotnějším architektonickým celkům města. Průčelí jsou řešena pilastrovým řádem, v přízemí jsou lunetové klemby. Dům č. 21 má velmi pěkně zachovalé baroknové dveře. Z vynikajících členů kanovnického kolegia je třeba připomenout hanáckého povídkáře p. Aloise Hlavinku a p. Julia Chodníčka, který zanechal v rokopise roztomilou knihu vzpomínek Kroměříž v hradbách. Tiskem vyšla v roce 1938 a 1948.

Domy patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Jánská 31
Kroměříž

Telefon: +420 573 331 479
Email: zuskm@zuskm.cz