KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Galerie Orlovna

Galerie Orlovna

Zavřeno - činnost ukončena!

Když někdy kolem roku 2005 vznikla na půdě Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kroměříži reprezentativní galerii současného umění, pokládalo ji mnoho lidí za téměř utopickou. V roce 2007 však bylo založeno občanské sdružení GALERIE ORLOVNA MĚSTA KROMĚŘÍŽE, které se ujalo její realizace. Entuziasmus zakladatelů i iniciativa sdružení našly pochopení u vedení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, které pro potřeby galerie zapůjčilo památkově chráněný objekt staré zámecké vodárny, a u České komise pro UNESCO, která projektu poskytla svou záštitu. Finančně k rozjezdu galerie pomohlo město Kroměříž a Zlínský kraj, především však soukromí sponzoři z řad firem i jednotlivců. Zájem sdružení se koncentruje do dvou linií. První z nich je přebudování stávajícího objektu na důstojný multifunkční kulturní prostor vhodný pro pořádání výstav, uměleckých sympozií, workshopů, aukcí, ale i komornějších koncertů, včetně zakomponování cenného zařízení zámeckého vodovodu. Doposud byl opraven a vybaven výstavní prostor „Orlovna“ a zpracovány ideové náměty na definitivní řešení galerie. Druhou linii představuje výstavní koncepce, která v souladu s definovaným posláním galerie otevírá prostor pro prezentaci současných, především mladých výtvarných umělců a jejich konfrontaci se špičkami české i mezinárodní výtvarné scény. 

Poslání – cíle – koncepce

Zachránit jeden z nejhezčích památkově chráněných objektů města a vytvořit v něm prostor pro prezentaci současného výtvarného umění.

Podporovat prezentaci současných, především mladých, českých a zahraničních umělců a poskytnout jim prostor pro vzájemný dialog.

Umožnit vzájemnou interakci a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře a novým mediím.

Prokázat, že Kroměříž je stejně jako v minulosti kulturním centrem představujícím vhodné místo pro umělecké počiny nadregionálního významu.

Místo – prostor – vize

Památkově chráněný objekt zámecké vodárny je situován v městské památkové rezervaci do sousedství bývalé arcibiskupské mincovny nedaleko kroměřížského zámku. Budovu nechal v letech 1893 – 1904 postavit na pozemku starého biskupského mlýna arcibiskup Theodor Khon. Byla využívána k provozu vodních prvků a zařízení v zámeckých zahradách a parcích. Později zde bylo zřízeno tělovýchovné zařízení, tzv. Orlovna. V posledních letech byl objekt dlouhodobě nevyužitý a přes vnější úpravu fasády chátral. Budova se skládá ze dvou samostatných prostor. Z části „Orlovna“, která je od roku 2008 využívána jako galerie, a z části „Vodárna“ s dochovaným původním zařízením, která je však bez zásadní rekonstrukce nepoužitelná. Cílem projektu je vytvořit propojením obou částí moderní multifunkční kulturní prostor, vhodný pro výstavy, performance a menší hudební produkce, při zachování charakteru a zakomponování historicky cenného technického zařízení. Možná řešení obou částí navrhli studenti Ateliéru prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Na Sladovnách 1492
Kroměříž

Email: antos.km@seznam.cz

Otevírací doba

Činnost ukončena