KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co dělat

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC je moderní základní umělecká škola zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Hlavní prostory školy se nacházejí v budově bývalého PDA na Hanáckém náměstí. Další pobočky jsou zřízeny na základních a mateřských školách v Kroměříži, Chropyni a okolních obcích. Škola poskytuje vzdělání v hudebním, výtvarném a tanečním oboru.

Škola pravidelně pořádá koncerty pro seniory, pro maminky ke Dni matek, žáci školy vystupují na různých akcích organizovaných městem Kroměříž a městem Chropyně. Již tradicí se stala letní hudební odpoledne na Hanáckém náměstí a také pěvecká soutěž Kroměřížská STAR*.

V době prázdnin organizuje příměstské hudební tábory.

Hudební obor zaujímá v naší škole největší část všech provozovaných aktivit a je zaměřen především na rozvoj schopností žáků tvořit, vnímat a interpretovat umělecké dílo. Přijímáme děti již od 5 let do přípravného oboru, kde děti vedeme k vytvoření pozitivního vztahu k hudbě. Žák přihlášený do hudebního oboru je povinen navštěvovat jednou týdně výuku hry na hudební nástroj a hudební nauku. Od 4. ročníku žákům přibývá povinně volitelná kolektivní výuka. Na výběr mají z předmětů: čtyřruční hra, komorní hra, orchestrální hra, sborový zpěv apod. Naši žáci se každý školní rok účastní mnoha hudebních soutěží s vynikajícími výsledky.

Výtvarný obor je otevřen všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, učí děti hledat, co říci o světě, ve kterém žijí a nabízí jim možnosti, jak se vyjádřit. Rozvíjí estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. Nadaným žákům poskytuje hlubší znalosti a dovednosti a podle požadavku je individuálně připravuje k talentovým zkouškám na školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – architektura). Při této přípravě žáků je zapotřebí vědomá a oboustranná spolupráce, podpora ze strany rodičů a v neposlední řadě soustavná domácí příprava. Žák přihlášený do výtvarného oboru je povinen navštěvovat jednou týdně výuku kresby a malby.

V tanečním oboru žáci postupně poznávají základy taneční techniky, kde se snaží rozvíjet a zdokonalovat pohybové vyjádření od jednotlivých prvků, kroků, gest či pohybů těla. V těchto pohybových směrech zlepšují nejenom svůj kultivovaný taneční projev, ale i dispozice. Žáci projdou průpravou baletní, gymnastickou a výukou současného tance. Výuka na naší škole směřuje především k modernímu tanci (street dance, hip hop). Žáci se každoročně účastní mnoha vystoupení a soutěží, které slouží i jako postupové zkoušky.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Velehradská 625/4
Kroměříž

Telefon: +420 731 501 711
Email: d-music@d-music.cz

Otevírací doba

Pondělí: 9.00 - 11.00 a 13.00 18.00


Úterý: 9.00 - 11.00 a 13.00 15.00


Středa: 9.00 - 11.00 a 13.00 18.00


Čtvrtek: 9.00 - 11.00 a 13.00 15.00


Pátek: 9.00 - 11.00 a 13.00 15.00


Sobota a Neděle: Zavřeno