KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Květná zahrada

Květná zahrada

Květná zahrada Kroměříž na seznamu UNESCO

Na seznam UNESCO se Květná zahrada dostala spolu s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem v roce 1998.

Historie

Její vstupní budova byla vytvořena architektem Ant. Archem v letech 1840 ve výrazném klasicistním slohu. Z téže doby jsou také oba skleníky za vstupní cestou. V budově bydlel v roce 1848 historik Váslav Vladivoj Tomek. Květná zahrada sama byla budována po celé desetiletí od roku 1665 v bažinatém terénu, který dal biskup Lichtenšten odvodnit a vytvořit zde jedinečný sad v tehdy módním slohu francouzském. Uzavírá jej sloupová galerie zvaná kolonáda, v níž je 44 soch, představující řecké a římské bohy i význačné osobnosti tehdejšího veřejného života. Hlavní vchod býval dříve uprostřed kolonády, jeho portál ze strany od Štechovic zdobí biskupovo poprsí s oslavným textem za začínajícím honosným pozváním “Vstupte hosti!” i v latině “Ingredere Hospes!”

Uprostřed Květné zahrady je baroková stavba zvaná rotunda, bohatě vyzdobená sochami, freskami a štukaturou. Do tohoto místa se sbíhají stříhané aleje ze všech stran této jedinečné zahrady, jejíž vzhled je výrazem doby v níž vznikla, to je panovnického absolutismu, v němž se musí člověk i příroda podrobit vůli vládcově. Hotové dílo Květné zahrady bylo v roce 1691 zachyceno v kresbách Matěje Vischera a vyryto slavným kartografem a rytcem J. v. Nypoortem. Z vynikajících umělců, kteří podle základních návrhů biskupových vytvářeli jedinečnou krásu Květné zahrady je třeba jmenovat kromě jiných architekty Luchese a Tencallu i sochaře Michala Mandíka. Květná zahrada je prvořadou naší národní památkou.


Součásti geometrické zahrady

Květná zahrada je výjimečnou památkou, patří mezi nejvýznamnější zahradní díla v celosvětovém měřítku. Byla založena v roce 1665 na půdorysu o rozměrech 300×485 metrů s množstvím geometricky stříhané zeleně a květinové výzdoby.

K architektonickým dominantám osově řešené zahrady patří rotunda, jejíž sochařská a malířská výzdoba čerpá náměty z antické mytologie. Zajímavostí Rotundy je Foucaultovo kyvadlo, které dokazuje otáčení Země kolem své osy jako jedno ze čtyř kyvadel tohoto druhu na světě.

Další dominantou Květné zahrady je 244 metrů dlouhá kolonáda se sochařskou výzdobou. Květná zahrada v Kroměříži si vás získá krásnou spojení zahradní architektury, stavitelského a sochařského umění.Květná zahrada na seznamu UNESCO

Na seznam UNESCO se Květná zahrada dostala spolu s Podzámeckou zahradou a Arcibiskupským zámkem v roce 1998.
PROGRAM:

19:00
08:00
18:00
19:00
19:00
19:00

Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Generála Svobody 1192
Kroměříž

Otevírací doba

1. 1.–4. 2. po–ne 9.00–15.30


5. 2.–21. 2. uzavřen


22. 2. čt 14.00–17.00


23. 3.–1. 4. po–ne 9.00–15.30


2. 4.–30. 4. po–ne 9.00–16.30


1. 5.–31. 5. po–ne 8.00–17.30


1. 6.–30. 9. po–ne 8.00–18.30


1. 10.–31. 10. po–ne 9.00–16.30


1. 11.–31. 12. po–ne 9.00–15.30Vstupné


Dospělí 80 Kč


Snížená cena: 60 Kč


Celoroční pernamentka 200 Kč


Pro školy: 1500 Kč


Vstupné i s Rotundou


Dospělí 120 Kč


Snížená cena: 80 Kč


Rodinné 250 Kč