KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Nábělkův dům

(Havlíčkova ulice č. p. 664/27, tabulka není dochována, text Jindřicha Spáčila)

Profesor kroměřížského gymnasia dr. František Nábělek zbudoval tento dům v secesním slohu v roce 1911. Narodil se v r. 1852 v Cetechovicích. Byl vynikajícím pedagogem, astronomem a fyzikem. Napsal ze svého oboru některé publikace a pořídil velmi cenné mapy hvězdného nebe. Již v roce 1895 dělal pokusy s paprsky, které dostaly potom jméno Roentgenovy. Provedl v rotundě Květné zahrady pokus Foucaltův o otáčení se zeměkoule. Jeho pedagogický vliv na žáky byl veliký, v Kroměříži pracoval po řadu let osvětově jako propagátor nových fyzikálních vynálezů. Zemřel v roce 1915.

Z jeho dětí pěstitelů vzájemnosti česko-slovenské, vynikl v botanice prof. dr. František Nábělek ml., později rektor Komenského univerzity v Bratislave. Jeho pětidílná práce o botanických výzkumech na Blízkém východe, má význam světový. Také jeho bratr prof. dr. Vojtech Nábělek, působící na Komenského univerzitě, vynikl v botanice a publikoval řadu prací z tohoto oboru ze Slovenska, Egypta, Kréty, Alp. Popsání květeny na Kroměřížsku je také jeho dílem.

Další bratr MUDr Ludvík Nábělek, lékař v Bánské Bystrici, byl aktivním účastníkem Slovenského národního povstání a signatářemprvních dokumentů tohoto velkého aktu. Nábělkova dcera Anna, předčasně zemřelá, byla klavírní virtuoskou a pracovala v hudební pedagogice.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Havlíčkova ulice 664/27
Kroměříž