KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Mühlmannův dům

Mühlmannův dům

(Vodní ulice č. p. 55, tabulka není dochována, původní text Jindřícha Spáčila)

Tento dům nesl dlouho jméno kroměřížské sladovnické rodiny Mühlmannů, jejichž přítomnost ve městě je doložena rokem 1822. Nájemce městského pivovaru Josef Mühlmann se zúčastnil buditelského ruchu v Kroměříži. V jeho domě v prvním patře směrem do dvora byl sál. v němž už v letech 1850 hrály divadla herecké společnosti, zvláště Štanderova. V roce 1865 tu sehrál kroměřížský Spolek ochotnického divadla svou první divadelní hru - Jana Nerudy - Ženich z hladu.

Hrálo se tu do časů dokončení Nadsklepí, tedy do let 1868-1870. V tomto sále hrálo také první kroměřížské kino. V první půlce 20. století měl zde sídlo Spolek pokrokového studenstva Milíč a zkoušel zde řadu svých vynikajících divadelních inscenací. V době druhé světové války nalezl tu útočistě i kroměřížský Klub přátel umění a pořádal zde výtvarnické výstavy.

Budova patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Vodní ulice 55
Kroměříž