KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Židovská radnice

Židovská radnice

Barokní budova postavená židům za věrné služby biskupem Karlem Lichtenštejnem koncem 17. století. Má architektonicky významné průčelí členěné pilastry, přízemní je zaklenuto valenou klenbou, nad vchodem, opatřeným vkusným portálem, je biskupův znak.

Bylvalo zde středisko židovské obce od dávných dob. Král Jan Lucemburský povolil již v roce 1322 biskupu Konrádovi, aby usadil na svém zboží jednoho žida lichevného. Když dal kardinál Ditrichštejn kroměřížským židům výsadní listinu, bylo tu už 21 židovských domů i se špitálem, později 35 domů a v každém několik rodin. Byla tu i rituální lázeň, škola, synagoga a hřbitov.

Když bylo v roce 1849 zrušeno výjimečné postavení židů, zařínají se rodiny stěhovat do vnitřního města, na náměstí, do přilehlých hlavních ulic. Dějiny židovské obce v Kroměříži vylíčil rabín Dr. Fankel-Grün v knize Gesechichte der juden in Kremsier, vyšla ve Vratislavi v roce 1896.

Budova patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Moravcova 259/9
Kroměříž