KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Klub Starý pivovar

Klub Starý pivovar

Charismatický divadelní sál s dřevěným balkonem se přímo nabízí k pořádání divadelních představení, koncertů pro menší soubory a orchestry, literárních pásem. Několikrát do roka se zde konají výstavy a soutěže amatérských filmařů a fonoamatérů. V klubu se také scházejí kroužky zájmové činnosti.

Kapacity místností:

Divadelní (hlavní) sál 130 m2 120 míst 

Přísálí 70 m2 50 míst

Budova patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Historie Starého pivovaru

Památkově chráněná budova Klubu Starý pivovar byla postavena koncem 16. století majiteli kroměřížských šenkovních domů, kteří v těsném sousedství radnice vybudovali pivovar. Pivo se tu ale už dávno nevaří.

(tabulka na domě, Prusinovského č. p. 114, text Jindřicha Spáčila)

Budova pivovaru právovárečných měšťanů vznikla v období renesance, právo vařit pivo je však v Kroměříži zhruba tak staré jako město samo. V 16. století, v letech 1540-1567, setkáváme se v Kroměříži s osmi domy nákladnickými, které měly právo na vlastních pánvích vařit pivo a dodávat je šenkovním domům, to je většině domů na náměstí a přilehlých ulicích. Šenkovní domy mohly ve svých mázauzech, to je v širkokých přízemních chodbách, šenkovat, když na ně přišla pořádka. Bývalo to několikrát do roka. Nejdéle se udrželo nákladnické právo na domě, v němž dnes hotel Haná. Roztroušené domy koncem 16. století sdružily a vybudovaly společný pivovar vedle radnice, v ulici, která se jmenovala Pivovarská.

Pivovar patřil právovárečným měšťanům a ti si zde dávali vařit předepsaný počet várek, které pak doma šenkovali. Pivokoštéři čili lízníci vychutnávali piva, než byla přivezena k šenkování. Když tento hostinský způsob pomalu odumíral, přivlastnilo si město pivovar a vařilo v něm ještě na počátku našeho století.

Pivovarská budova, renesanční s krásně klenutými stropy, pomalu pustla, dole byla řada krámků, na dvoře uhelné skladiště. V roce 1953 byla budova renovována podle návrhu ing. arch. Capouška na společenské centrum na sálem, jehož výzdobu provedl akademický malíř Vladimír Škranc.PROGRAM:

10:00
19:00

Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Prusinovského 114
Kroměříž

Telefon: +420 736 767 904
Email: jikas@email.cz