KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Fara kostela Panny Marie

Fara kostela Panny Marie

Bývalá kolejí emeritů, tedy vysloužilých kněží. Tuto barokní budovu nechal přestavět ze staršího objektu biskup Schrattenbach v roce 1738, podle projektu architekta Ignáce Cyraniho z Bolleshausu.

V kapli sv. Jana Nepomuckého se na klenbě nachází freska od Jana Jiřího Etgenese. Farní zahrada je na jižní straně ohraničena dochovanými městskými hradbami.

Mezi řadou vynikajících kněží zde např. působil v první polovině 19. století děkan Jan Fiala, přítel a podporovatel českého školství a příznivec divadelních společností, které do města zajižděly, zvláště společnosti Štanderovy. V roce 1941 zde p. Jan Bartek založil pěvecký sbor, tzv. "bartkovy zpěváčky", se kterými absolvoval řadu koncertů po celé vlasti.

Při faře bývala farní škola, pro kterou byl v roce 1759 zakoupen dům na rohu křižné ulice a v něm zřízená škola pro dívky. Chlapci chodili k piaristům. Duch školy, zvláště ve druhé polovině 19. století, byl vlivem učitelů český, především pak za působení pedagoga a spisovatele františka slaměníka. Ten napsal dílo vzpomínky starého učitele (1907), jehož podstatná část je věnována Kroměříži.

Stará škola byla zbourána v roce 1939.

Dům patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Riegrovo náměstí 165/3
Kroměříž