KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Prinzhaus

Prinzhaus

(tabulka na domě, Malý Val č. p. 1539/53, text Jindřicha Spáčila)

Dům vyrotl na místě drobných domků, které se tu za hradbami připomínají už v roce 1788. Domky koupil v roce 1883 kardinál Fürstenberg a vystavěl tu honosnou budovu pro lesní zařizovací kancelář, ale sotva byla hotova, ubytoval se tu v roce 1885 rakouský korunní princ Rudolf s chotí a kromě něho některá ruská velkoknížata. Bylo to za schůzky rakouského císaře Františka Josefa I. s ruským carem Alexandrem II. Město bylo tehdá v plném lesku, slovanské obyvatelstvo vítalo nadšeně cara všech Rusů, všude průvody, banderia, kroje Hanáků, Slováků, Valachů. Po roce 1848 byl to pro město jeden z nejslavnějších dnů 19. století. Domu, kde bydlel korunní princ Rudolf, se od těch dob říká Prinzhaus.

Dům patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Malý Val 1539/53
Kroměříž