KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Budova Piaristického gymnazia

Budova Piaristického gymnazia

Barokní budova Piaristického gymnázia byla postavena za biskupa Karla Lichtenštejna atchitektem Giovanim Pietrem Tencallou v letech 1694-1698. Nejvyšší podlaží bylo nadstaveno v roce 1851, bohatě členěný portál, který tvoří hlavní vstup, nese ve štítu kamennou kartuš se znakem biskupa Lichtenštejna a kartuš s latinským nápisem, který v českém překladu zní: "Odtud nechť duchaplné dílo všude svou pověstí mluví."

Škola byla po dvě stletí střediskem vzdělanosti, vyučovalo se v ní v jazyce latinském a německém. Působila zde řada vynikajících profesorů, mezi jinými významný historik 18. století Adolf Pilař, který spolu s Františkem Moravcem napsal trojdílné dějiny Moravy "Moravia Historia", dále učenec a buditel Gelasius Dobner, přírodovědec František Xaver Veselý, filosof Bonifácius Buzek a Ondřej Rettig, syn Magdaleny Dobromily Rettigové.

V roce 1879 přešla budova do majetku města a stala se sídlem německého gymnázia. Po jeho zrušení byla v roce 1918 přebudována na byty.

Budova patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Pilařova 8/2
Kroměříž