KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Mlýnská brána

Mlýnská brána

Mlýnská brána byla součástí starého hradebního opevnění města. Připomíná raně barokní úpravu dochovaný fragment malby průčelí věže, který dokumentuje podíl biskupa Karla II. z Lichtenštejna na obnovení Kroměříže.

Nynější podobu získala brána ve druhé polovině 19. stol. částečně podle návrhu architekta Antonína Archeho. Jde o poslední dochovanou městskou bránu.

Druhé dvě, Vodní a Kovářská, byly zbořeny v letech 1855 - 1857. Mlýnskou branou vedla cesta k vrchnostenským stavbám za městskými hradbami, především k mincovně, mlýnu a pivovaru.

Brána přiléhala k zámeckému příkopu, byla spravována biskupem a hlídání jeho gardou.

Po roce 1833 byl zasypán hluboký příkop kolem zámku, vznikla tu budova arcibiskupské gardy a jejím patrem vedla chodba ze zámku, přes Mlýnskou bránu a Arcibiskupské gymnázium, až do kostela sv. Mořice.

Když bylo na počátku 20. století sousední gymnnázium rozšiřováno, byl vedle vlastní úzké brány prolomen širší průchod pro chodce.

Budova patří do městské památkové rezervace Kroměříž.


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Sněmovní náměstí 1
Kroměříž