ZPĚT DO NABÍDKY: Co vidět

Galerie Orlovna

Galerie Orlovna

Když někdy kolem roku 2005 vznikla na půdě Klubu UNESCO myšlenka vybudovat v Kroměříži reprezentativní galerii současného umění, pokládalo ji mnoho lidí za téměř utopickou. V roce 2007 však bylo založeno občanské sdružení GALERIE ORLOVNA MĚSTA KROMĚŘÍŽE, které se ujalo její realizace. Entuziasmus zakladatelů i iniciativa sdružení našly pochopení u vedení Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, které pro potřeby galerie zapůjčilo památkově chráněný objekt staré zámecké vodárny, a u České komise pro UNESCO, která projektu poskytla svou záštitu. Finančně k rozjezdu galerie pomohlo město Kroměříž a Zlínský kraj, především však soukromí sponzoři z řad firem i jednotlivců. Zájem sdružení se koncentruje do dvou linií. První z nich je přebudování stávajícího objektu na důstojný multifunkční kulturní prostor vhodný pro pořádání výstav, uměleckých sympozií, workshopů, aukcí, ale i komornějších koncertů, včetně zakomponování cenného zařízení zámeckého vodovodu. Doposud byl opraven a vybaven výstavní prostor „Orlovna“ a zpracovány ideové náměty na definitivní řešení galerie. Druhou linii představuje výstavní koncepce, která v souladu s definovaným posláním galerie otevírá prostor pro prezentaci současných, především mladých výtvarných umělců a jejich konfrontaci se špičkami české i mezinárodní výtvarné scény. 

Poslání – cíle – koncepce

Zachránit jeden z nejhezčích památkově chráněných objektů města a vytvořit v něm prostor pro prezentaci současného výtvarného umění.

Podporovat prezentaci současných, především mladých, českých a zahraničních umělců a poskytnout jim prostor pro vzájemný dialog.

Umožnit vzájemnou interakci a přesahy mezi různými uměleckými odvětvími a obory, od malířství a sochařství k fotografii, designu, architektuře a novým mediím.

Prokázat, že Kroměříž je stejně jako v minulosti kulturním centrem představujícím vhodné místo pro umělecké počiny nadregionálního významu.

Místo – prostor – vize

Památkově chráněný objekt zámecké vodárny je situován v městské památkové rezervaci do sousedství bývalé arcibiskupské mincovny nedaleko kroměřížského zámku. Budovu nechal v letech 1893 – 1904 postavit na pozemku starého biskupského mlýna arcibiskup Theodor Khon. Byla využívána k provozu vodních prvků a zařízení v zámeckých zahradách a parcích. Později zde bylo zřízeno tělovýchovné zařízení, tzv. Orlovna. V posledních letech byl objekt dlouhodobě nevyužitý a přes vnější úpravu fasády chátral. Budova se skládá ze dvou samostatných prostor. Z části „Orlovna“, která je od roku 2008 využívána jako galerie, a z části „Vodárna“ s dochovaným původním zařízením, která je však bez zásadní rekonstrukce nepoužitelná. Cílem projektu je vytvořit propojením obou částí moderní multifunkční kulturní prostor, vhodný pro výstavy, performance a menší hudební produkce, při zachování charakteru a zakomponování historicky cenného technického zařízení. Možná řešení obou částí navrhli studenti Ateliéru prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Součástí Galerie Orlovna je Vodárna. Jsou to propojene prostory, ktere prilehaji k biskupske mincovne.

Vstupné se platí do mincovny - vstup do galerie je zahrnut v ceně, platí zde i lístky zámeckého okruhu Via Artis

Vstupné

Plné: 60 Kč 

Snížené I. 50 Kč (senioři nad 65 let)

Snížené II. 40 kč (děti 6-15 let, studenti, učni, osoby ZTP a ZTP/P)


Nahlásit neaktuální obsah
Odkaz na velkou mapu

Adresa:
Na Sladovnách 1492
767 01 Kroměříž

Email: antos.km@seznam.cz

Otevírací doba

Otevřeno v sezoně

Pondělí: zavřeno

Úterý - Neděle: 10.00 - 17.00