KULTURNÍ AKCE MOHOU BÝT PŘESUNUTY NEBO ZRUŠENY. Informujte se prosím vždy u pořadatele.

Kroměřížští rodáci a významné osobnosti

Autor: Petr Gremlica | Pátek 27.3.2015 Z Kroměříže Historie

Připravili jsme pro vás seznam významných rodáků a osobností spjatých s městem Kroměříž.

Kroměřížští rodáci a významné osobnosti

Kroměřížští rodáci a významné osobnosti

Osobností, které se narodily v Kroměříži nebo zde nějaký čas pobývaly a vynikly z průměru, je mnoho. Najde se jistě dost osob, které dělaly čest svému jménu i městu. Sestavit žebříček popularity osobností, které mají něco společného s Kroměříží, je téměř nemožné, a proto se zmíníme jen o několika málo, které vzešly ve veřejné povědomí, byly vzorem pro ostatní a pobývaly v našem městě.

Výzva pro čtenáře: pokud víte nějaké další informace nebo máte tipy na významnou osobnost, kterou zde nemáme, tak pište prosím na info@mojekromeriz.cz.

Panovníci, politici a státníci

 • Bruno ze Schauenburku
 • František z Dietrichsteina
 • František Skopalík
 • Antonín Cyril Stojan
 • Ludvík Svoboda
 • Alexej Čepička
 • Kazimír Rudý
 • prof. Josef Hajda

Biskupové a církevní hodnostáři

 • Bruno ze Schauenburku
 • František z Dietrichsteina
 • Antonín Cyril Stojan

Hudba

 • Pavel Josef Vejvanovský
 • František Mirovít Lorenz
 • Ferdinand Vach
 • Václav Talich
 • Emil Axman
 • Gustav Brom
 • Antonín Tučapský
 • Jaromír Hnilička
 • Václav Smola
 • Felix Slováček
 • Karel Kryl
 • Boris Krajný
 • Jiří Vrána
 • Stanislav Hložek
 • Tomáš Netopil
 • Andrea Kalivodová
 • Patrik "Rytmus" Vrbovský
 • Gabriela Gunčíková
 • Rudolf Asmus

Výtvarné umění

 • Hubert Gessner
 • Max Švabinský
 • Eduard Světlík
 • Oldřich Zezula
 • Karel Prager
 • Miroslav Havela
 • Emil Filla
 • Josef “Pepča" Stejskal

Film a video

 • František Kožík
 • Karel Kachyňa
 • Miloš Macourek
 • Josef Karlík
 • Bořivoj Navrátil
 • Antonín Procházka
 • Pavla Nováková (Paula Wild)
 • Jana Andresíková
 • Věra Vlčková
 • Zdeněk Junák
 • Kazma Kazmitch (Kamil Bartošek)
 • Rostislav Marek
 • Alois Hajda
 • Robert Land

Věda

 • Jaroslav Koutecký
 • Stanislav Kratochvíl

Spisovatelé, básnící a kronikáři

 • Jan Milíč z Kroměříže
 • Bartoloměj Paprocký z Hlahol
 • František Adolf Moravec
 • Maxmilián Grünfeld
 • František Vácslav Peřinka
 • Jan Rypka
 • Jindřich Spáčil
 • Ludvík Páleníček
 • Jaromír Tomeček
 • Oldřich Králík
 • František Kožík
 • Jaroslav Pinkava
 • Miloš Macourek
 • Karel Kryl
 • Markéta Pilátová
 • Zdeněk Lajkep

Sport

 • Josef Silný
 • Hanka Kynychová
 • Pavel Hapal

 

Chronologicky seřazené osobnosti Kroměříže

Bruno ze Schauenburku

Bruno ze Schauenburku

 • (1205 – 1281)
 • Olomoucký biskup, rádce a diplomat krále Václava I. a Přemysla Otakara II., zakladatel města Kroměříže, zdejší kolegiátní kapituly a manského soudu. Působil v Kroměříži.
 • Více se o něm dovíte na prohlídce v Arcibiskupském zámku.
 • Wikipedie

Jan Milíč z Kroměříže

 • (1325 – 1374) 
 • Autor náboženských spisů (např. Tři řeči synodní), narozen v Kroměříži. 
 • Pamětní socha je na Velkém náměstí.
 • Je po něm pojmenované Miličové náměstí.
 • Wikipedie

Bartoloměj Paprocký z Hlohol

 • (1543 – 1614) 
 • Působil v Kroměříži, historik, genealog, heraldik, básník a politický publicista.
 • Wikipedie

František z Dietrichsteina

František z Dietrichsteina

 • (1570 – 1636) 
 • Kardinál, politik na dvoře Rudolfa II., v Kroměříži dohlížel na úřad manského soudu, na zámek soustředil správu olomouckého biskupství
 • Wikipedie

Pavel Josef Vejvanovský

 • (1640 – 1693) 
 • Skladatel barokní hudby, v Kroměříži působil ve službách biskupa Lichtensteina, trubač, autor řady světských a chrámových skladeb, biskupský kapelních a ředitel kůru.
 • Je po něm pojmenovaná Konzervatoř
 • Wikipedie

František Adolf Moravec

 • (1734 – 1814) 
 • Piarista působící v Kroměříži, historik Moravy, spisovatel, pedagog, teolog a filozof.

František Mirovít Lorenz

 • (1800 – 1863) 
 • Varhaník, hudební skladatel a pedagog působící v Kroměříži. Šiřitel národní kultury, ovlivnil představitele českého národa na Moravě. Zasloužil se o zušlechtění a kultivaci projevu v českém jazyce.

František Skopalík

František Skopalík

Marie von Ebner – Eschenbach

Marie von Exner – Eschenbach

 • (1830 – 1916)
 • Spisovatelka. Žila ve Zdislavicích u Kroměříže.

Ferdinand Stolička

Ferdinand Stolička

 • (1838 – 1874) 
 • Přírodovědec, geolog a paleontolog působící v Indii a Tibetu, spisovatel. Narozen v Bílanech u Kroměříže, 
 • Wikipedie
 • Pamětní desku narození naleznete v Myslivně Zámeček u Kroměříže.

Antonín Cyril Stojan

Antonín Cyril Stojan

 • (1851 – 1923) 
 • Arcibiskup olomoucký, doktor teologie, spisovatel, poslanec, starosta Matice Svatohostýnské.
 • Wikipedie

Maxmilián Julius Grünfeld

 • (1856 – 1933) 
 • Narozen v Rousínově, zástupce vrchního rabína, pedagog, autor publikací o dějinách židů v Kroměříži.

Ferdinand Vach

Ferdinand Vach

 • (1860 – 1939) 
 • Dirigent, sbormistr, muzikolog, ředitel hudební školy spolku Moravan v Kroměříži, autor studií o sborovém zpěvu, zakladatel pěveckého sboru později nazvaného „Pěvecké sdružení moravských učitelů“
 • Wikipedie

Hubert Gessner

 • (1871 – 1943)
 • Rakouský architekt působící i na území ČR. Realizoval návrh Moravské zemské léčebny císaře Františka Josefa I., Kroměříž - Psychiatrická nemocnice Kroměříž.
 • Wikipedie

Max Švabinský

Max Švabinský

 • (1873 – 1962) 
 • Celým jménem Maxmilian Theodor Jan Švabinský.
 • Narozen v Kroměříži, významný malíř a grafik (novoromantismus a secese), člen spolku výtvarných umělců Mánes 
 • Autor Lunet (původně určené pro výzdobu Národního divadla)
 • Expozice v Muzeu
 • Wikipedie

František Vácslav Peřinka

 • (1878 – 1949) 
 • Archivář a historik města Kroměříže, topograf, vlastivědný pracovník, místopisec a národopisec, autor Dějin města Kroměříže 
 • Wikipedie

Emil Filla

Emil Fila

 • (1882 - 1953)
 • významný malíř, představitel českého kubismu, rodák z nedaleké Chropyně.
 • Wikipedie

Václav Talich

Václav Talich

 • (1883 – 1961) 
 • Dirigent (orchestr Národního divadla, Česká filharmonie). Narozen v Kroměříži.
 • Wikipedie

Jan Rypka

Jan Rypka

 • (1886 – 1968) 
 • Orientalista působící v Istambulu a Teheránu, znalec perské a turecké literatury, spisovatel. Narozen v Kroměříži.
 • Wikipedie

Robert Land

Robert Land

 • (1887 – 1940)
 • filmový režisér moravského původu narozen v Kroměříži
 • Wikipedie

Emil Axman

 • (1887 – 1949)
 • český hudební skladatel, publicista a folklorista narozen v Ratajích
 • Wikipedie

Ludvík Svoboda

Ludvík Svoboda

 • (1895 – 1979) 
 • V letech 1934–1938 ve velitelských funkcích u 3. pěšího pluku v Kroměříži, generál, prezident Československé socialistické republiky, autor vojenské a memoárové literatury
 • Pamětní deska na ulici generála Svobody kousek od Květné zahrady
 • Wikipedie

Jindřich Spáčil

Jindřich Spáčil

 • (1899 – 1978) 
 • Středoškolský profesor, autor beletrie a literatury pro mládež, publicista. Narozen v Kvasicích u Kroměříže.
 • Wikipedie

Josef Silný

Josef Silný

 • (1903 – 1970)
 • Fotbalista, československý reprezentant, držitel stříbrné medaile z mistrovství světa v Itálii roku 1934.
 • Wikipedie

Eduard Světlík

 • (1903 – 1970) 
 • Kroměřížský malíř. Maloval hlavně krajiny (jeho inspirací byla vodní díla a Beskydy), ale také figurální kompozice a zátiší.
 • Wikipedie

Ludvík Páleníček

 • (1904 – 1991)
 • Kulturní a regionální historik, teatrolog, kunsthistorik, překladatel a autor knih pro mládež. Narozen v Kroměříži.

Jaromír Tomeček

Jaromír Tomeček

 • (1906 – 1997) 
 • Prozaik, autor vlastivědné literatury, spisů pro mládež a překladů z maďarštiny. Narozen v Kroměříži.
 • Wikipedie

Oldřich Králík

Oldřich Králík

 • (1907 – 1975) 
 • Byl český literární historik, textolog, kritik, editor a pedagog. Patřil mezi nejvýznamnější české znalce Bezruče, Máchy a Březiny.
 • Wikipedie

Oldřich Zezula

 • (1907 – 1980) 
 • Malíř v Kroměříži. Studoval na české technice v Praze obor architektury a pozemního stavitelství, poté na akademii výtvarného umění v Praze. Narozen v Ratajích u Kroměříže.

František Kožík

František Kožík

 • (1909 – 1997) 
 • Prozaik, dramatik a básník, autor rozhlasových a televizních her, filmových scénářů, libret a písňových textů. Působil v Kroměříži.
 • Wikipedie

Alexej Čepička

Alexej Čepička

 • (1916 – 1990) 
 • Politik (ministr vnitřního obchodu, ministr spravedlnosti, ministr národní obrany), státník (člen předsednictva ÚV KSČ). Měl značnou odpovědnost za nezákonnosti a zločiny páchané státní správou v letech 1948–1955
 • Wikipedie


Kazimír Rudý

 • Odbojář za 2. sv. Války.

Miroslav Havela

 • (1919 - 1977)
 • kroměřížský rodák, akademický malíř a učitel na ZDŠ

Gustav Brom

Gustav Brom

 • (1921 – 1995) 
 • Jazzový kapelník, hudební skladatel, zpěvák a klarinetista, studoval v Kroměříži.
 • Wikipedie

Rudolf Asmus

 • (1921 - 2000)
 • operní zpěvák, působil na moha operních scénách v tuzemsku i v zahraničí, studoval v Kroměříži.
 • ČSFD

Mgr. Ing. Jaroslav Pinkava

 • (1922 – 1999) 
 • Napsal a publikoval nepřeberné množství článků z historie města, které dokázal vyhledat v archivech, četl německy, latinsky, švabach i kurent. Pokračoval v díle V. Peřinky. Vydal i lyrické básně o Kroměříži. Je čestným občanem města.

Jaroslav Koutecký

Jaroslav Koutecký

 • (1922 – 2005) 
 • Kroměřížský rodák, odborník v oborech fyzika a chemie, předseda Grantové agentury AV ČR, autor vědeckých publikací z oblasti elektrochemie, kvantové chemie, fotochemie. 20 let strávil v emigraci.
 • Wikipedie

Karel Prager

Karel Prager

 • (1923 – 2001) 
 • Kroměřížský rodák, architekt, vizionář socialistické architektury.
 • Wikipedie

Karel Kachyňa

Karel Kachyňa

 • (1924 – 2004) 
 • Filmový režisér a scénárista. Natočil například tyto filmy: Ucho (ten točil dokonce i v Kroměříži), Lásky mezi kapkami deště, Smrt krásných srnců a seriál Vlak dětství a naděje. Působil v Kroměříži.
 • Wikipedie
 • ČSFD

prof. Josef Hajda

 • (∗ 1925)
 • absolvent zdejšího gymnázia, později profesor politologie na Univerzitě v Texasu, poradce prezidenta J.F. Kennedyho, člen jeho volebního štábu a volební lídr za stát Texas, významný člen Demokratické strany. Bratr Aloise Hajdy a profesora Jana Hajdy, sociologa a sociálního psychologa, působícího na univerzitě v Portlandu, absolventa kroměřížského gymnázia. Bratři Hajdové prožili v Kroměříži své dětství a mládí.

Miloš Macourek

Miloš Macourek

 • (1926 – 2002) 
 • Kroměřížský rodák, filmový scénárista, dramaturg, autor beletrie – zejména pro děti.
 • Pokud budeme jmenovat jen některé, tak napsal scénáře například k těmto filmům: Pane, vy jste vdova!, Šest medvědů s Cibulkou a seriálům Arabela a Létající Čestmír.
 • Wikipedie
 • ČSFD

František Sysel

František Sysel

 • (1927 – 2013)
 • Proslulý restaurátor, akademický malíř. Nejznámější dílo, které restauroval je Tizianův obraz Apollo trestající Marsya.

Josef Karlík

Josef Karlík

 • (1928 – 2009)
 • Český herec a divadelní pedagog. Jeho nejznámnější role je dědeček z rodinné komedie Marie Poledňákové Jak dostat tatínka do polepšovny. 
 • Wikipedie

Antonín Tučapský

Antonín Tučapský

 • (1928 – 2014) 
 • Hudební skladatel sbormistr, autor publikací z hudební pedagogiky. Působil v Kroměříži.
 • Wikipedie

Alois Hajda

 • (∗ 1928)
 • významný český divadelní režisér, absolvent Kroměřížského gymnázia, pedagog, vysokoškolský profesor na JAMU, též rektor, jako režisér působil na několika významných českých divadelních scénách i v zahraničí, významný režisérský interpret Brechtova a Shakespearova díla. Jako profesionální režisér spolupracoval i s kroměřížskými ochotníky a “vyhrál" s nimi Jiráskův Hronov s inscenací hry Karla Čapka - Matka. V Kroměříži prožil dětství a mládí velký přítel herce Josefa Karlíka.

Zdeněk Lajkep

 • (1929 - 2011)
 • pedagog, působil jako profesor na zdejším gymnáziu, teatrolog, ochotnický herec. Autor významné publikace o dějinách ochotnického divadla na Kroměřížsku.

Jaromír Hnilička

Jaromír Hnilička

 • (∗ 1932) 
 • Hudební skladatel a aranžér působící s Kroměříži, jazzman, trumpetista, spolupracoval s orchestrem Gustava Broma, s Láďou Kerndlem.
 • Wikipedie
 • Osobní stránky

Bořivoj Navrátil

Bořivoj Navrátil

 • (1933 – 2011) 
 • Kroměřížský rodák, významný divadelní filmový a rozhlasový herec, zasloužilý člen Národního divadla, vysokoškolský pedagog.
 • Wikipedie

Václav Smola

 • (1934 – 2002)
 • Hudební skladatel. Jako vojenský hudebník působil v Kroměříži, kde se usadil a s rodinou žil celý život. Založil v Hulíně dětský dechový soubor s názvem DS MORAVA ZUŠ Hulín. Napsal 200 skladeb, které sám i otextoval, v nichž najdeme lásku, přírodu, rodnou zem i přátelství.

Stanislav Kratochvíl

Stanislav Kratochvíl

Jana Andresíková

Jana Andresíková

Felix Slováček

Felix Slováček

 • (∗ 1943) 
 • Klarinetista, saxofonista, studoval v Kroměříži. U nás i ve světě je nejznámějším absolventem zdejší konzervatoře.
 • Wikipedie

Věra Vlčková

 • (1944 - 1989)
 • divadelní a filmová herečka, kroměřížská rodačka, absolventka zdejšího gymnázia absolventka JAMU. Již jako studentka působila ve zdejším ochotnickém souboru, posléze členka souboru Divadla J.K.Tyla v Plzni a Realistického divadla v Praze.

Karel Kryl

Karel Kryl

Boris Krajný

Boris Krajný

 • (∗ 1945) 
 • Pianista a klavírní virtuos, studoval v Kroměříži, známý v celosvětovém měřítku.
 • Wikipedie

Josef “Pepča" Stejskal

 • (∗ 1945)
 • výtvarník - grafik, známý zejména plakátovou tvorbou pro divadelní scény v Brně, zvlášť pro Divadlo na provázku(Husa na provázku). Kroměřížský rodák, absolvent zdejšího gymnázia. Delší dobu žije a pracuje v Austrálii.
 • Wikipedie

Jiří Vrána

Jiří Vrána

 • (1947 – 2006)
 • Hudební skladatel. Vystudoval na kroměřížské konzervatoři. Napsal 150 skladeb a nespočet aranží pro žánr dechové hudby, do které vnášel prvky jazzu, šansonu i kantilény.

Zdeněk Junák

Zdeněk Junák

 • (∗ 1951)
 • je český herec, dabér a rozhlasový moderátor.
 • Wikipedie
 • ČSFD

Pavel Hapal

Pavel Hapal

 • (∗ 1951)
 • je bývalý český fotbalový záložník a reprezentant Československa a později samostatné České republiky.
 • Wikipedie

Antonín Procházka

Antonín Procházka

 • (∗ 1952) 
 • Herec a režisér Divadla J. K. Tyla v Plzni, úspěšný autor divadelních, rozhlasových a televizních her, moderátor televizních pořadů, syn skladatele Antonína Procházky. Kroměřížský rodák.
 • Wikipedie

Stanislav Hložek

Stanislav Hložek

 • (∗ 1954)
 • Zpěvák, který společně se Petrem Kotvaldem tvořil pěveckou dvojici, oblíbenou zejména v 80. letech 20. století. Jejich největší hit má název Holky z naší školky.
 • Wikipedie

Rostislav Marek

Rostislav Marek

 • (∗ 1961)
 • Herec. Vystudoval zde gymnázium a poté v Brně JAMU - obor činoherní herectví
 • ČSFD

Hanka Kynychová

Hanka Kynychová

 • (∗ 1968)
  Moderátorka, cvičitelka aerobiku, instruktorka fitness, filantropka.

Markéta Pilátová

Markéta Pilátová

 • (∗ 1973) 
 • Česká spisovatelka, hispanistka a novinářka. Věnuje se především tvorbě pro děti. Kroměřížská rodačka.
 • Wikipedie

Pavla Nováková (Paula Wild)

Pavla Nováková (Paula Wild)

 • (∗ 1974)
 • Velice úspěšná česká pornoherečka, příležitostná herečka, vystupující nejen v České republice, nýbrž i v zahraničí pod uměleckým jménem Paula Wild.
 • Wikipedie

Tomáš Netopil

Tomáš Netopil

Andrea Kalivodová

Andrea Kalivodová

Patrik "Rytmus" Vrbovský

Patrik "Rytmus" Vrbovský

 • (∗ 1977)
 • Rapper, popový zpěvák (z poloviny romského původu), zakladatel skupiny Kontrafakt. Narozen v Kroměříži.
 • Wikipedie

Kazma Kazmitch

Kazma Kazmič (Kamil Bartošek)

 • (∗ 1985)
 • vlastním jménem Kamil Bartošek, internetový bavič, působí jako moderátor a producent pořadu One Man Show
 • Wikipedie

Gabriela Gunčíková

Gabriela Gunčíková

 • (∗ 1993)
 • česká zpěvačka známá svou účastí v televizní soutěži Česko Slovenská Superstar, objev roku 2011 v anketě Český slavík a česká reprezentantka v Eurovision Song Contest 2016, kde postoupila do finále a skončila na 25. místě.
 • Wikipedie

Fotogalerie:
Nezaujme vás některá z nabídek?

Třídenní balíček – Kroměříž na dlani

Hotel Octárna

Vychutnejte si tři dny odpočinku v Oáze klidu v srdci Kroměříže.

4190,-Kč

Relax pobyt pro 2 osoby na 2 noci

Hotel a hostel U Zlatého kohouta

Ubytování na 2 noci pro 2 osoby se snídaní v pokoji standard.

6390,-Kč

Zobrazit všechny nabídky