MOJE FILMOVÁ KROMĚŘÍŽ 2015 - SOUTĚŽ

Premiéra filmu a vyhlášení výsledků soutěže Kroměříž filmová se uskuteční dne 29. 3. 2016 v Kině Nadsklepí v 18:00, vstupné zdarma.

Pravidla soutěže

Město Kroměříž ve spolupráci s internetovým televizí iTV Kroměříž připravilo soutěž pro všechny občany a návštěvníky města na téma „Moje filmová Kroměříž“. Soutěže se mohou zúčastnit jednotliví autoři, rodiny a autorské kolektivy svými snímky, které vznikly na nekomerční bázi a splňují technické podmínky soutěže. Počet přihlášených prací od jednoho autora není omezen.

Podmínky soutěže

 1. Zvukový a obrazový záznam lze pořídit filmovou kamerou, fotoaparátem, mobilem či tabletem. Délka nesmí přesáhnout 10 minut, formát videozáznamu je libovolný. Záznam je třeba nahrát nejpozději do 30. 11. 2015.
 2. Do soutěže budou zařazeny pouze snímky, které odpovídají zadání vyhlašovatele, a jejichž autoři řádně vyplnili kontaktní formulář. Veškerou odpovědnost za dodržování autorských práv a dalších právních předpisů nese přihlašovatel. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže materiály, které neodpovídající zadání nebo jsou jinak závadné.
 3. Videozáznamy je možné doručit osobně na MěÚ Kroměříž – Mgr. Zrna (odbor kultury) anebo poslat elektronicky.
 4. Záznam musí být nahrán v normě PAL. Na nosiči nesmí být žádný další záznam, pouze soutěžní film.
 5. Video musí mít potřebné údaje snímku a jeho autora (jméno, adresa, název a délka snímku atd.), úvodní a závěrečný titulek. Účastí v soutěži autoři souhlasí s tím, aby jejich záznamy mohly být využity v rámci propagace města Kroměříže a jeho kulturních a společenských aktivit.
 6. Doručením účastnící deklarují svůj závazek řídit se soutěžními pravidly. Současně tím vyslovují souhlas s tím, že v případě získání výhry má organizátor i pořadatel soutěže právo využít jejich osobních údajů, pro reklamní a marketingové účely.
 7. Zaslané práce se nevracejí.
 8. Výherce není povinen výhru přijmout.
 9. Výhry nejsou vyměnitelné.
 10. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno.
 11. Výhru nelze směnit za hotovost.
 12. Jeden výherce smí vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve výše popsané soutěži.
 13. Organizátor i pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné.
 14. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž.
 15. V případě podezření na zmanipulované hlasování způsobené zasíláním velkého množství hlasů z jedné IP adresy má organizátor právo hlasování prošetřit a zmanipulované hlasy smazat.
 16. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito oficiálními pravidly se řídí platným právem České republiky.

Hodnocení soutěžních prací

 1. Hodnocení snímků po uzávěrce provede odborná komise, která vyhodnotí a ocení nejlepší snímky. Rozhodnutí odborné poroty jsou konečná. Všechny soutěžní práce budou rovněž hodnoceny internetovým hlasováním diváků tak, aby mohla být udělena Cena diváka.

Porota soutěže udělí

První, druhou a třetí cenu stanovenou Městem Kroměříž – věcné anebo finanční.

Cenu diváka - iTV Kroměříž – outdorová videokamera v hodnotě 8 000,-Kč (za snímek s nejvyšším počtem získaných hlasů v divácké anketě).

Porota má rovněž právo některé z cen neudělit.

Zobrazit ceny

Termíny a vyhodnocení

 1. Soutěž „Moje filmová Kroměříž“ je vyhlášena k datu 15. dubna 2015.
 2. Termín ukončení přijmu soutěžních videozáznamů je 30. listopadu 2015
 3. Vyhlášení výsledků soutěže, projekce vítězných snímků a předání cen autorům nejlepších snímků bude provedeno v kině Nadsklepí 29. 3. 2016 v termínu premiéry snímku o Kroměříži.